Obiectivul general al proiectului este testarea, validarea si aplicarea celor mai noi metode utilizate la nivel european pe hidrostructuri cu caracteristici specifice din Romania, astfel incat hartile de vulnerabilitate obtinute sa se contituie intr-un suport standardizat necesar indeplinirii cerintelor legislative in domeniul protectie resurselor de ape subterane, domeniu abordat pe larg in cadrul unor mari programe europene (COST 65, COST 620) si in care Romania nu a fost prezenta pina in acest moment.
Prezentare | Parteneri | Obiective | Echipa | Rezultate | Rapoarte | Contact
Copyright 2010 - Adara Media SRL