ecavas
  • Obiectivul general al proiectului este testarea, validarea si aplicarea celor mai noi metode utilizate la nivel european pe hidrostructuri cu caracteristici specifice din Romania, astfel incat hartile de vulnerabilitate obtinute sa se contituie intr-un suport standardizat necesar indeplinirii cerintelor legislative in domeniul protectie resurselor de ape subterane, domeniu abordat pe larg in cadrul unor mari programe europene (COST 65, COST 620) si in care Romania nu a fost prezenta pina in acest moment.
  • Elaborarea unor harti de vulnerabilitate pe diferite tipuri de acvifere prin aplicarea metodologiei dezvoltate; testarea si validarea acesteia pe zone pilot.
  • Metodologia de lucru aplicata in mometul de fata in tarile europene presupune utilizarea unor parametri specifici monitorizati cu aparatura moderna, tehnici de cartare si stocare a datelor bazate pe utilizarea GIS, aplicarea unor concepte avansate de analiza a curgerii apelor subterane si a transportului de poluanti. Evaluarea este in general calitativa si exista mai multe metode de determinare. Noile directii de cercetare vizeaza identificarea cerintelor pentru dezvoltarea unei legaturi dinamice intre modelele numerice ale acviferelor si metodele bazate pe suprapunerea de harti si indecsi.
  • In Romania legislatia europeana a fost implementata prin adaptarea Directivei Cadru a Apei si in prezent se lucreaza la adaptarea Directei Apelor Subterane. Metoda principala de evaluare a vulnerabilitatii acviferelor este metoda suprapunerii hartilor, nefiind inca uzuala combinarea acestora cu metoda indecsilor sau cu modelarea matematica a transportului de poluanti. Stadiul actual de cunoastere in domeniu nu face insa fata dezvoltarii socio-economice a Romaniei si modificarilor climatice care se reflecta in situatiile critice din punct de vedere al alimentarii cu apa la care s-a ajuns, atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ.
  • Managementul durabil al resurselor de ape subterane este unul din elementele cheie ale asigurarii unei dezvoltarii durabile in Romania, atat din punct de vedere social, cat si economic.
  • Punerea la punct a unei metodologii de determinare a vulnerabilitatii acviferelor va asigura cadrul necesar pentru realizarea unor harti de vulnerabilitate pentru toate acviferele din Romania, la un nivel de standardizare european.
  • Hartile si informatiile cuprinse in ele vor fi utilizate de organismele si institutiile abilitate in domeniul gospodaririi apelor in vederea asigurarii dezvoltarii durabile a societatii, avand prin intermediul acestora un impact deosebit asupra tuturor aspectelor socio-economice.

PLAN DE REALIZARE - descarca

Prezentare | Parteneri | Obiective | Echipa | Rezultate | Rapoarte | Contact
Copyright 2010 - Adara Media SRL